Pravidla a Podmienky

Pravidla stránky PlayPub.eu
 1. Registráciou na našej stránke súhlasíte so všetkými pravidlami a taktiež GDPR.
 2. Hráč ma právo vyjadriť svoj názor na náš server v slušnej podobe, príspevky/komentáre s urážlivým zámerom sa budú mazať a hráč môže byť potrestaný.
 3. Je zakázané používať mená člena A-Teamu alebo vydávať sa za YouTubera.
 4. Je zakázané písanie výhražných či urážlivých správ, smerované hráčom alebo na náš server.
 5. Je zakázané predávanie akýchkoľvek vecí, ktoré sa netýkajú nášho serveru.
 6. Ak bol hráč potrestaný na našom TS servery, discord servery alebo minecraft servery, má nárok si zažiadať na našom fórume. Žiadosti, ktoré budú mimo fórumu sa automaticky zamietajú..
 7. Nahlásiť hráča môžete na fórume, ak nepridáte dôkaz, že hráč porušil dôkaz (Video, Screenshot), tak Vaša žiadosť sa zamietne.
 8. Ak hráč porušil pravidlá, môžete ho nahlásiť na fórume. Dôkaz starší ako 7 dní (168 hodín) je neplatný, takže nahlásenie bude zamietnuté.
 9. Je zakázané využívať chyby/bugy na webe.
 10. Je zakázané vytváranie akýchkoľvek akcií či už súťaži na webe alebo na akejkoľvek platforme serveru playpub.eu bez uvedomenia AT.
 11. Je zakázaná akákoľvek propagácia iných serverov (Discord servery, TeamSpeak servery, Minecraft servery a iné herné servery/portály a pod.).
 12. Je zakázané spamovanie príspevkov, súkromných správ alebo nahlasovanie hráčov.
 13. Je zakázané zverejňovanie nevhodných obsahov (Sexualita, Rasizmus...).
 14. Duplikovanie príspevkov je zakázané.
 15. Je zakázané vytváranie príspevkov, ktoré nemajú zmysluplný obsah.
 16. Vedenie ma právo na zmazanie/presunutie príspevku či už komentára, bez udania dôvodu.
 17. Peniaze, ktoré boli poslané pod účelom podpory serveru alebo zakúpenie akýchkoľvek výhod, sú nenávratné! Pred každou platbou si premyslite, či vážne chcete poslať peniaze.
 18. Vedenie PlayPub.eu môže kedykoľvek zmeniť pravidla, bez udania dôvodu alebo oznámenie.


Pravidlá v Minecrafte nájdete napísaním príkazom /pravidla
Pravidlá na TeamSpeaku nájdete v miestnosti Pravidla
Pravidlá na Discorde nájdete v mietnosti Pravidla
Pravidla sú platné od 23.08.2020 a Vedenie si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel bez oznámenia.
© PlayPub.eu
2020
By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.